Traditionella och innovativa byggsystem

Standardmodeller

Dreamhouse standardmodeller av handtimrade timmerhus finns nedan.

Notera: Alla stndardmodeller kan kundanpassas.